Studiebegeleiding

Studiebegeleiding

Heeft uw kind aan het einde van de dag nog werk voor school of studie te doen?
Denkt uw kind dat één dag van tevoren beginnen met leren voor een toets voldoende is?
Ontbreekt het uw kind aan motivatie voor school of studie?
Leert uw kind voor school of studie maar is het resultaat niet in overeenstemming met de geïnvesteerde moeite?
Zijn er thuis altijd andere dingen die eerst gedaan worden voordat uw kind aan het werk voor school of studie gaat?
Of heeft uw kind andere problemen bij het aanpakken van het werk voor school of studie?

Dan kan studiebegeleiding een oplossing zijn. Bij ons staat het hele functioneren van de leerling centraal bij studiebegeleiding. Tijdens een oriëntatiegesprek met u en uw kind wordt duidelijk waar uw kind tegen aan loopt. De studiebegeleiding wordt gebaseerd op het gesprek. Ter ondersteuning van het proces kan bij uw kind een MILS-onderzoek worden afgenomen. Meer informatie over het MILS-onderzoek kunt u lezen op onze website. De begeleiding vindt plaats door ervaren docenten die zelf lesgeven en/of ervaren begeleiders.

Wat valt er onder studiebegeleiding voor een leerling?

• Het in kaart brengen van de studiewerkzaamheden in de periode die komt.
• Maken van huiswerk en leren van toetsen.
• Overhoren van het leerwerk.
• Het plannen van huiswerk en toetsen.
• Samen met de leerling bespreken wat een handige manier is om leerwerk aan te pakken.
• Bespreken van resultaten toetsen.
• Naar aanleiding van de resultaten bekijken of de aanpak van studeren gewijzigd dient te worden.
• Uitleg van leerstof die nog niet begrepen is door een docent.
• Afrondend gesprek wanneer de studiewerkzaamheden klaar zijn.

Door het aanpakken van de leerproblemen kan uw kind bijvoorbeeld ervaren dat het steeds makkelijker wordt om het werk voor school of studie te plannen OF dat uw kind meer vrije tijd krijgt omdat het werk voor school of studie op tijd af is OF dat het meer zelfvertrouwen krijgt.

Studiebegeleiding is er voor kinderen op het voortgezet onderwijs, MBO, HBO of universiteit.

Is uw interesse gewekt, wilt u meer informatie of heeft u andere wensen ten aanzien van de begeleiding van uw kind?
Neem contact met ons op door het invullen van het contactformulier.

Locatie
Stationsstraat 32, 7101 GH Winterswijk